Effektivare bussterminaler med kapacitetsanalys och simulering

Effektivare bussterminaler med kapacitetsanalys och simulering

Forskningsprojektet utreder hur den simuleringsplattform som utvecklats i K2-projektet Effektiva bytespunkter kan vidareutvecklas och anpassas för tillämpning som ett hjälpmedel för att lösa aktuella kapacitetsproblem på befintliga bussterminaler.

Projektledare: Andreas Tapani, VTI
Parter: VTI
Finansiär: K2
Budget: 350 000 kr
Period: 2018-01-01 - 2018-12-31