Effektutvärdering av Regional superbuss

Effektutvärdering av Regional superbuss

Effekterna av till exempel komfort- och framkomlighetshöjande åtgärder såväl som mer attraktiva bytespunkter ska studeras med avseende på kostnader, restid, pålitlighet, bekvämlighet och image. Det handlar också om att se vilka övergripande effekter enskilda åtgärder och paket av åtgärder får. 

Projektledare:  Anders Wretstrand, K2 och Lunds universitet, anders.wretstrand@tft.lth.se
Parter: Lunds universitet
Finansiär: Trafikverket
Budget: 3 026 988 kr
Period: 2016-2020

Rapporter

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2