Energieffektivisering genom minskad biltrafik i städer – policy, process och institutioner

Energieffektivisering genom minskad biltrafik i städer – policy, process och institutioner

Projektets syfte är att analysera möjligheter och barriärer för införandet av åtgärder som minskar biltrafiken i svenska städer med en befolkning mellan 50 000 och 200 000 invånare. En målsättning i projektet är att utröna vad som gör skillnaden mellan framgång och misslyckande när det gäller implementering av åtgärder för minskad biltrafik för att kunna utveckla policyrekommendationer för införandet av dessa åtgärder i större städer.

Projektledare: Robert Hrelja, K2 och VTI, robert.hrelja@vti.se
Parter: VTI
Budget: 3 469 700 kronor
Finansiär: Energimyndigheten
Period: 2017-2019

Rapporter

Ansvarig: