Governing the development and diffusion of Mobility as a Service

Governing the development and diffusion of Mobility as a Service

Syftet med forskningsprojektet är att studeras framväxten av kombinerad mobilitet. Målet är att skapa bättre förståelse för hur innovationer påverkas av institutionella förutsättningar under olika faser av sina livscykler, från idé till effekt på samhället, samt hur den offentliga sektorn kan möjliggöra effektiva innovationssamarbeten med privata företag utan att tappa möjligheten att säkerställa samhällsnytta. Forskningsprojektet ska även skapa underlag till långsiktiga strategiska beslut gällande Västra Götalandsregionens roll i utvecklingen av kombinerad mobilitet.

Doktorand: Göran Smith
Parter: Chalmers, Västra Götalandsregionen och K2
Finansiärer: Västra Götalandsregionen och K2
Period: 2016-2020

Rapporter