Integrated mobility services: Creating favorable conditions for procurement, development and use

Integrated mobility services: Creating favorable conditions for procurement, development and use

Projektet studerar integrerade mobilitetstjänster från ett användarcentrerat tjänsteinnovationsperspektiv. Målet är att skapa bättre förståelse för vilka drivkrafter och barriärer som påverkar innovationer under olika faser av tjänstelivscykeln, samt hur det offentliga kan möjliggöra nyskapande utan att tappa möjligheten att säkerställa samhällsnytta. Görans forskning ska även skapa underlag till långsiktiga strategiska beslut gällande Västra Götalandsregionens roll i den framtida utvecklingen.

Projektledare: Göran Smith, K2, Chalmers, Västra Götalandsregionen
Part: Chalmers tekniska högskola, 
Västra Götalandsregionen
Finansiär: Västra Götalandsregionen och K2
Period: 2016 - 2020 

Rapporter