Jämförelser mellan restidskvoter och generaliserad kostnad för bedömning av nyttan av kollektivtrafikåtgärder

Jämförelser mellan restidskvoter och generaliserad kostnad för bedömning av nyttan av kollektivtrafikåtgärder

Projektet syftar till att analysera om kollektivtrafikens konkurrenskraft under- eller överskattas när denna bedöms utifrån metoderna restidskvot respektive generaliserad kostnad.

Projektledare: Helena Svensson, LU, helena.svensson@tft.lth.se

Budget: 350.000 kr
Finansiär: K2
Period: 2019