Kollektivtrafikens options- och icke-användarvärden

Kollektivtrafikens options- och icke-användarvärden

Projektet ska klarlägga vad options- och icke-användarvärdet innebär i en kollektivtrafikkontext, öka förståelsen för dessa värdens relation till ASEK:s riktlinjer, samt ta fram översiktliga förslag på hur en svensk värderingsstudie kan utformas. 

Projektledare: Lena Hiselius, K2 och Lunds universitet, lena.hiselius@tft.lth.se
Parter: Lunds universitet, WSP
Finansiär: K2
Budget: 395.000 kr, varav 295 000 kr från K2
Period: 2016-04-04 - 2017-08-14