Kräver hållbar mobilitet nya roller för kommunal planering?

Kräver hållbar mobilitet nya roller för kommunal planering?

Projektet analyserar uppkomsten av nya roller inom nordisk kommunal planering, med särskilt fokus på kommunala planerare. I projektet analyseras särskilt den kommunala planerarrollen inom stadsutvecklingsprojekt som experimenterar med hållbar mobilitet genom integrerad bostads och transportplanering samt nya former av smarta mobilitetslösningar.

Projektledare: Dalia Mukhtar-Landgren, K2 och Lunds universitet
Parter: Lunds universitet, Blekinge tekniska högskola
Finansiär: K2
Budget: 349 994 kr
Period: 2018-09-01 - 2019-02-28