Kunskapsöversikt och förstudie beträffande Transport Equity

Kunskapsöversikt och förstudie beträffande Transport Equity

Projektet syftar till att beskriva hur mått på tillgänglighet förhåller sig till utgångspunkter om rättvis fördelning av välfärd, bland annat i syfte att öka kunskapen om kollektivtrafikens användning som fördelningspolitiskt verktyg.

Projektledare: Mattias Haraldsson, K2 och VTI, mattias.haraldsson@vti.se

Parter: VTI

Finansiär: K2

Budget: 350.000 kr

Period: 2016-11-15-2018-01-30