Living Lab Uddevalla

Living Lab Uddevalla

I projektet genomförs och analyseras ett enskilt projekt av flera forskare under en längre tid, vilket gör att metoder för samverkan kan utvecklas, prövas och erfarenheter användas i en sorts ”realtid” i ett ”living lab”. Projektet ska utifrån en ”experimentverkstad” i Uddevalla, studera och utveckla samverkan med ämnesmässig bredd, och genomföra så många åtgärder inom alla miljövänliga mobilitetsområden som möjligt i stadsdelen/bostadsområdet ”Södra Uddevalla” inom en treårsperiod.

Projektledare: Stig Westerdahl, stig.westerdahl@mah.se, K2/Malmö högskola
Parter: Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, VTI, Lunds universitet, Malmö högskola
Finansiär: K2
Budget: 2 612 999 kr
Period: 2015-2017

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2