Living Lab Uddevalla

Living Lab Uddevalla

I projektet genomförs och analyseras ett enskilt projekt av flera forskare under en längre tid, vilket gör att metoder för samverkan kan utvecklas, prövas och erfarenheter användas i en sorts ”realtid” i ett ”living lab”. Projektet ska utifrån en ”experimentverkstad” i Uddevalla, studera och utveckla samverkan med ämnesmässig bredd, och genomföra så många åtgärder inom alla miljövänliga mobilitetsområden som möjligt i stadsdelen/bostadsområdet ”Södra Uddevalla” inom en treårsperiod.

Projektledare: Stig Westerdahl, stig.westerdahl@mah.se, K2/Malmö högskola
Parter: Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, VTI, Lunds universitet, Malmö högskola
Finansiär: K2
Budget: 2 612 999 kr
Period: 2015-2017