Nya resmönster vid regionala stomlinjesatsningar

Nya resmönster vid regionala stomlinjesatsningar

Projektet syftar till att analysera hur resandet med kollektivtrafik påverkas i de områden som blir av med sin närmsta hållplats i samband med stomlinjesatsningar.

Projektledare: Joel Hansson, LU, joel.hansson@tft.lth.se

Finansiär: K2
Budget: 350 000 kr
Period: 2019