Onboard perspective on context-aware travel support for disturbances in public transport

Onboard perspective on context-aware travel support for disturbances in public transport

Projektet syftar till fördjupad kunskap om hur kontextmedvetna och individanpassade reseplanerare kan användas som stöd för resenärer, och till hur sådana reseplanerare kan utformas.

Projektledare: Åse Jevinger, K2 och Malmö universitet
Parter: Malmö universitet
Finansiär: K2
Budget: 350 000 kr
Period: 2018-01--01 - 2018-12-31

Rapporter