Piloter för omställning av transportsektorn genom energieffektiv bebyggelse

Piloter för omställning av transportsektorn genom energieffektiv bebyggelse

Urbana testlab och piloter är metoder för att generera innovativa och energieffektiva lösningar. Här analyseras bostadshus som genom sin design ökar energieffektiviteten genom att skapa incitament för en förskjutning från bilism till hållbara persontransporter som cykel, kollektivtrafik och smart mobilitet. Forskningsprojektet följer piloter för “cykelhus” för ökad användning av cykel, samt piloter för delat resande genom integrerade mobilitetslösningar (MaaS) och social hållbarhet. Projektet bidrar med ökad kunskap om (1) förutsättningarna för att piloter ska initieras, (2) hur resultaten ska växla upp och generera långsiktiga förändringar, där uppväxlingen också inkluderar att bostäderna (3) tillgängliggörs för alla grupper i samhället, inte enbart vissa segment. Forskningsprojektet kartlägger internationella erfarenheter och följer två privata aktörers arbete för att utveckla piloter i tre svenska kommuner, där vissa bostäder är i planeringsstadiet och andra är färdigställda.

Projektledare: Christina Lindkvist Scholten, K2 och Malmö universitet
Parter: Blekinge tekniska högskola,  Lunds universitet, Malmö universitet. Även Trivector/EC2B Mobility AB och Hauschild + Siegel Architecture AB medverkar.
Finansiär: Energimyndigheten, Malmö universitet
Budget: 6 416 663 kr
Period: 2019-2022

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2