Policy Shapers Attitudes to Public Transport

Policy Shapers Attitudes to Public Transport

Projektet analyserar och förklarar hur "structures of reasoning" påverkar beslutsfattare, och hur det möjliggör eller hindrar utvecklingen av ett hållbart transportsystem.

Projektledare: Fredrik Petterson, K2 och Lunds universitet, fredrik.pettersson@tft.lth.se
Parter: Lunds universitet
Finansiär: K2
Budget: 350 000
Period: 2018-01-01 - 2018-12-31