Variationer i resande med regionaltåg i tid och rum

Variationer i resande med regionaltåg i tid och rum

Projektet bedömer potentialen för prisdifferentiering för regionaltågen kring Mälaren. Kunskapen kan användas som grund för framtida prisstrategier som omfördelar vardagsresor från de högst belastade tiderna och delsträckorna till mindre belastade tider. 

Projektledare: Roger Pydokke, K2 och VTI
Parter: VTI
Finansiär: K2
Budget: 308 000 kr
Period: 2016-07-01 - 2017-12-31