Nyheter

Här kan du läsa mer om K2:s verksamhet. Vi tipsar också om lediga jobb, seminarier, konferenser och annat.

Om du själv anordnar något evenemang som passar i vår kalender, nyhetssida eller nyhetsbrev är du välkommen att kontakta oss på info@k2centrum.se.

Nyutgivet

Det kan finnas stor samhällsnytta av att minska turtätheten i Uppsala. Samhällsvinsterna av att justera priserna är mindre och en sådan justering kan dessutom ha fördelningspolitiska effekter. Det visar en analys med en ny modell av pris- och frekvenspolitik för kollektivtrafik med buss i mindre eller medelstora städer som hanterar både vägträngsel och trängsel i kollektivtrafiken.

Övrigt

Prognoser pekar på fortsatt ökning av bilresandet. Om andelen som reser kollektivt ska öka räcker det inte med att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Biltrafiken måste också bli mindre konkurrenskraftig. Här kommer våra fem bästa tips, baserad på forskning vid K2.

Nyutgivet

Närhet till tågstationer ger högre huspriser i Västra Götaland. Antalet avgångar påverkar också prisbilden positivt. Samtidigt dras effekten på priserna ned om fastigheten befinner sig alltför nära stationerna, vilket kan förklaras av exempelvis buller. Det visar ny forskning från K2 som presenteras i rapporten ”Effekter av tågtrafik i Västra Götaland”. 

Övrigt

Nu är det klart med flytt av kontoret i Lund. Avtal har träffats med Wihlborgs fastigheter om lokaler i nybyggnadsprojektet Posthornet i centrala Lund. Flyttlasset går under sommaren 2018. 

Ny forskning

Vad händer när man involverar resenärerna på djupet i kollektivtrafiken? Lena Levin och Ann-Charlotte Gilboa Runnvik presenterade ny K2-forskning på seminariet ”Resenären i fokus – en nyckel för att få fler att åka med kollektivtrafiken” som arrangerades i Stockholm i september. Fokus var resenärers preferenser, erfarenheter, behov och upplevelser i samband med vardagliga resor.

Ny forskning

Hur kan svenska regioner använda gröna offentliga upphandlingar för att introducera förnybara drivmedel inom kollektivtrafiken? I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel beskriver Malin Aldenius och Jamil Khan, knutna till K2 och LTH:s institution Miljö- och energisystem, hur Jämtland och Skånes regioner gått tillväga när de upphandlat busstrafik.

Krönika

Trafikstrategier som fenomen har funnits i Sverige i mer än 10 år, upp emot 15 år om man räknar in de första pionjärarbetena som gjordes innan det fanns nationella råd på området. Även om det fortfarande är många kommuner som inte har någon strategi så har de helt klart påverkat utvecklingen, och lyft trafikfrågor högre upp på den politiska agendan. Björn Wendle, marknadschef på Trivector, är gästkrönikör på K2. 

Utbildning

I början av september var det premiär för K2:s och Trafikverksskolans kurs i BRT, Bus Rapid Transit; ett effektivt busskoncept som allt fler nu funderar på att införa. Konceptet involverar många parter: stadsplanerare, kollektivtrafikmyndigheter och bussoperatörer. Om kursutvärderingen får avgöra lär kursen återkomma i K2:s kursutbud.

Föreståndaren har ordet

Regeringens budgetproposition innehåller nya satsningar för mer hållbara transporter. Flera av förslagen är kända sedan en tid tillbaka, till exempel inrättandet av ett bonus-malus-system för lätta fordon och premie vid köp av elcykel. 

Krönika

Denna sommar samlades 300 forskare i Brisbane, Australien i fyra dagar för World Society for Transport and Land Use Research (WSTLUR). Konferensen arrangeras vart tredje år kring frågor om markanvändning, planering och transporter. Här kan den intresserade få några av mina intryck från årets WSTLUR, skriver forskaren Stig Westerdahl i en krönika.

Övrigt

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Initiativet pågår den 16-22 september 2017.

Ny forskning

I Skandinavien anses det prioriterat att göra städerna hållbara och attraktiva. Därför sker satsningar på smarta, gröna och högkvalitativa kollektivtrafiknät. Det visar rapporten ”The Scandinavian Way to Better Public Transport”. Forskare från K2 medverkar i rapporten som är sammanställd av Transport Research Institute vid Edinburgh Napier University på uppdrag av Urban Transport Group (UTG).

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2