Nyheter

Här kan du läsa mer om K2:s verksamhet. Vi tipsar också om lediga jobb, seminarier, konferenser och annat.

Om du själv anordnar något evenemang som passar i vår kalender, nyhetssida eller nyhetsbrev är du välkommen att kontakta oss på info@k2centrum.se.

Notiser

Rapporten har författats av Andreas Vigren och K2:s projektledare Roger Pyddoke och har titeln “The impact on bus ridership of passenger incentive contracts I Swedish public transport”. Upphandlade avtal med passagerarincitament har under de senaste åren blivit allt mer populära i svensk kollektivtrafik.

Läs vidare här

Notiser

 

Under dagen fördes samtal om jämställdhet i transportsektorn. Kvinnliga studenter inom transport- och samhällsplanering diskuterade tillsammans med ministern om trafikplanering, hur kompensförsörjningen i branschen ska säkras och om hur utbildningarna kan göras mer attraktiva för kvinnor. Samtalet mynnande ut i många intressanta tankar inte minst om hur framtidens transportsystem kan bli mer hållbart och jämlikt. 

Notiser

Integrating Gender into Transport Planning. Så heter boken som forskningsledare Christina Lindkvist på K2, är en av huvudredaktörerna för. Författarna är från flera europeiska länder.
– Vi är mycket nöjda med resultatet, speciellt mixen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning, säger Christina Lindkvist.

Notiser

En riktigt bra digital karta som visar var fordon i kollektivtrafiken befinner sig i realtid och även framåt i tiden. Det är målet för K2:s forskningsprojekt med det välfunna namnet ”What you see is where you get". – Vi vill se om det är ett bra redskap för att få fler att resa kollektivt, säger forskningschef Anders Lindström på VTI.

Notiser

Professor Carey Curtis

Begreppet tillgänglighet används alltmer i svenska stads- och regionalplaneringsdokument. Genom att fokusera på samspelet mellan transport och markanvändning ges möjlighet till integrerad planering och därigenom kan den traditionella uppdelningen av ansvar mellan exempelvis transporter, bebyggelse och miljö undvika. 

Notiser

Foto: Colourbox

 

K2 doktoranden Carl-William Palmqvist skriver om sin studie kring persontågstrafikens punktlighet i Dagens Samhälle.
I Japan har tågtrafiken exceptionellt hög punktlighet, "och det finns ett antal saker vi kan lära oss av hur de arbetar"

Läs hela debattartikeln här: 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/japans-tre-knep-kan-fa-svenska-tag-att-ga-i-tid-25961 

Utbildning


Juryns motivering lyder; För att det fångar upp branschens utvecklingsbehov inom digitalisering och öppna data. För att det bygger på att skapa en emotionell relation och upplevelse av kollektivtrafik som kan hjälpa till att öka kollektivtrafikens attraktivitet och målet mot en ökad andel kollektivtrafik.

Vad blir nästa steg för er?

Intervju

 

Uppmärksammad K2 forskning kring förseneingar i persontågstrafiken. I en intervju med K2 och LTH doktoranden Carl-William Palmqvist berättar han om sin undersökning av persontåg i Tokyo.  I Sverige är det vanligt att tåg blir försenade på perrongen och förlorad tid ska tas igen mellan stationerna. Detta kan leda till oreda och stopp på spåren. Carl-William Palmqvist berättar:

Notiser


Fyra stycken K2-projekt med koppling till reseplaneringsstöd för kollektivtrafik presenterades och följdes av en workshop där det diskuterades tänkbara uppslag för framtida forskning och samverkan mellan de olika projekten. Det diskuterades hur digital reseplanering kan underlätta för resenärer i olika situationer och vilka utmaningar de befintliga systemen står inför. Projekten som presenterades var:

Kollektivtrafik ”on-demand” – Potentialbedömning av efterfrågestyrda kollektivtrafiktjänster i Sverige med Jan Persson, K2 och Malmö Universitet.

Intervju

Sedan 2015 kan svenska kommuner och landsting ansöka om stadsmiljöavtal som är ett
statligt stöd för hållbara transporter i tätorter. Pengarna ska gå till åtgärder som ger
förutsättningar att öka andelen hållbara transporter. Dessutom måste kommunerna eller
landstingen utföra vissa motprestationer som ska bidra till mer resande med kollektiv- och
cykeltrafiken eller öka bostadsbyggandet.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2