Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

Towards a framework for Mobility-as-a-Service policies

Vetenskapliga artiklar

Kombinerad mobilitet för hållbara tjänsteresor

Övrigt

Evaluating a Mobility Service Application for Business Travel: Lessons Learnt from a Demonstration Project

Vetenskapliga artiklar

Examining the Process of Modal Choice for Everyday Travel Among Older People

Vetenskapliga artiklar

Kollektivtrafikmyndigheter och smart mobilitet - nordiska erfarenheter och perspektiv på MaaS och autonoma bussar

K2-rapporter

Is climate morality the answer? Preconditions affecting the motivation to decrease private car use

Vetenskapliga artiklar

Problembilder som formar framtidens mobilitet - exemplet "mobilitet som tjänst" i kollektivtrafikplanering

Övrigt

Effects from usage of pre-trip information and passenger scheduling strategies on waiting times in public transport: an empirical survey based on a dedicated smartphone application

Vetenskapliga artiklar