Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

Behovsanalys och dimensionering av social mobilitet med närbusstrafik

K2-rapporter

Policy instruments for a more transport efficient society: A pre-study comparing the cases of California and Sweden

K2-rapporter

COVID-19 and Public Transport

K2-rapporter

Increasing public transport patronage – An analysis of planning principles and public transport governance in Swedish regions with the highest growth in ridership

Vetenskapliga artiklar

Att styra det nya - Samhällets styrning av och med smart mobilitet

K2-rapporter

What is the substitution effect of e-bikes? A randomised controlled trial

Vetenskapliga artiklar

Omstart för kollektivtrafiken - idéer för en hållbar framtid

Övrigt

Knowledge for policy-making in times of uncertainty: the case of autonomous vehicle model results

Vetenskapliga artiklar