Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

Policies for Reducing Car Traffic and Their Problematisation. Lessons from the Mobility Strategies of British, Dutch, German and Swedish Cities

Vetenskapliga artiklar

Shaping sustainable travel behaviour: Attitude, skills, and access all matter

Vetenskapliga artiklar

Governance and Citizen Participation in Shaping Futures of Smart Mobility

Övrigt

Smart Public Transport in Rural Areas: Prospects, Challenges and Policy Needs

Övrigt

Is Governing Capacity Undermined? Policy Instruments in Smart Mobility Futures

Övrigt

Experimental Governance of Smart Mobility: Some Normative Implications

Övrigt

Challenges for Government as Facilitator and Umpire of Innovation in Urban Transport: The View from Australia

Övrigt

Planning Urban Futures for Autonomous and Shared Vehicles: The Role of Planning Support Tools as a Policy Instrument

Övrigt