Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

Public transport and social justice in Malmö

K2-rapporter

Mobility as a service: moving in the de-synchronized city

Övrigt

Insamling och analys av väntetider och ruttval - en del i utvärderingen av stadsmiljöavtalet i Lund

K2-rapporter

Ekonomiska stöd och styrmedel för hållbar mobilitet – nordiska erfarenheter av statliga incitamentsupplägg

K2-rapporter

Uppföljning av stadsmiljöavtal – En handledning

K2-rapporter

Kunskapsöversikt: Stadsmiljöavtalets politiska process

K2-rapporter

Sustainable Mobility in Ten Swedish Cities

K2-rapporter

Explaining dwell time delays with passenger counts for some commuter trains in Stockholm and Tokyo

Vetenskapliga artiklar