Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

Challenges for Government as Facilitator and Umpire of Innovation in Urban Transport: The View from Australia

Övrigt

Planning Urban Futures for Autonomous and Shared Vehicles: The Role of Planning Support Tools as a Policy Instrument

Övrigt

Crafting Effective Policy Instruments for ‘Smart Mobility’: Can Multi-level Governance Deliver?

Övrigt

Smart Mobility and Policy Instruments: Broadened Definitions and Critical Understandings

Övrigt

The knowledge problem of public transport policy

Vetenskapliga artiklar

Does context matter? Older adults’ safety perceptions of neighborhood environments in Sweden

Övrigt

Flexibility in contract design: is that possible?

Vetenskapliga artiklar

How much regulation should disruptive transport technologies be subject to?

Vetenskapliga artiklar