Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

Delays and Timetabling for Passenger Trains

Vetenskapliga artiklar

Why do cities invest in bus priority measures? Policy, polity, and politics in Stockholm and Copenhagen

Vetenskapliga artiklar

Fler resenärer i kollektivtrafiken

K2-rapporter

Smarta bytespunkter

K2-rapporter

Statlig styrförmåga i framtider med smart mobilitet

K2-rapporter

Experiment för hållbar mobilitet – vad innoveras det (inte) kring i svenska kommuner?

Övrigt

Development and implementation of Mobility-as-a-Service – A qualitative study of barriers and enabling factors

Vetenskapliga artiklar

Intermediary MaaS Integrators: A case study on hopes and fears

Vetenskapliga artiklar