Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

The impact on bus ridership of passenger incentive contracts in public transport

Vetenskapliga artiklar

Olika annonsers effekt på potentiella resenärers attityder och intentioner

K2-rapporter

Marknadsföring och varumärken i kollektivtrafiken

K2-rapporter

Kollektivtrafikforskning på 5 minuter - Så kan smart mobilitet bidra till ett mer hållbart transportsystem

K2-rapporter

Kollektivtrafikforskning på 5 minuter - Så kan vi planera bättre för cykel

K2-rapporter

Kalkylativa praktiker prövade i domstol

K2-rapporter

Understanding Mobility as a Service (MaaS)

Vetenskapliga artiklar

Making Mobility-as-a-Service: Towards Governance Principles and Pathways

Vetenskapliga artiklar