Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

Kollektivtrafikens effekter

K2-rapporter

Planering för strategisk cykelinfrastruktur

K2-rapporter

Sju perspektiv på kollektivtrafikens finansiering

K2-rapporter

How to Apply Gender Equality Goals in Transport and Infrastructure Planning

Vetenskapliga artiklar

Same questions, different answers? A hierarchical comparison of cyclists’ perceptions of comfort: in-traffic vs. online approach

Vetenskapliga artiklar

Upphandling och kollektivtrafikavtal med incitament

K2-rapporter

Conceptualizing Testbed Planning: Urban Planning in the Intersection between Experimental and Public Sector Logics

Vetenskapliga artiklar

Decision support tool for demand responsive transport through simulation

Vetenskapliga artiklar