Publikationer

Här hittar du både vetenskapliga artiklar med anknytning till K2:s forskningsprojekt, K2:s egna rapportserier samt böcker, utvärderingar, K2:s årsrapporter och liknande material.

K2 ger ut tre rapportserier i eget namn: K2 Outreach är vår serie populärvetenskapliga sammanfattningar med branschen som målgrupp, K2 Research är vår serie vetenskapliga rapporter och K2 Working Papers är vår serie med enklare rapporter som ofta utgör rapportering av ett specifikt projekt.

Publikationer

The Role of Public Transport in Society—A Case Study of General Policy Documents in Sweden

Vetenskapliga artiklar

Evaluation of public transport: regional policies and planning practices in Sweden

Vetenskapliga artiklar

A Simulation Model for Assessment and Evaluation of Bus Terminal Design

Vetenskapliga artiklar

A Simulation Model of Local Public Transport Access at a Railway Station

Vetenskapliga artiklar

Regression-based evaluation of bicycle flow trend estimates

Vetenskapliga artiklar

On the use of on-line services in transport simulation

Vetenskapliga artiklar

Prediction of bicycle counter data using regression

Vetenskapliga artiklar

Kollektivtrafikens effekter

K2-rapporter