Agentbaserad simulering av persontransporter i urbana områden

Agentbaserad simulering av persontransporter i urbana områden

Syftet med projektet är att utveckla en ny typ av simuleringsmodell för att ge stads- och kollektivtrafikplanerare ett bättre stöd för beslut kring infrastrukturinvesteringar eller användning av olika typer av styrmedel.

Projektledare: 
Paul Davidsson
Parter: 
VTI, Malmö högskola, Lunds universitet
Finansiär: 
K2
Budget: 
2 250 000 kr
Period: 
2015 till 2017

Publikationer kopplade till projektet

A Dynamic Approach to Multi-Agent-Based Simulation in Urban Transportation Planning

Banafsheh Hajinasab. 2018.

Towards an Agent-Based Model of Passenger Transportation

Banafsheh Hajinasab , Paul Davidsson, Jan A. Persson, Johan Holmgren, Volume 9568 of the series Lecture Notes in Computer Science pp 132-145, 15 March 2016