Agentbaserad simulering av persontransporter i urbana områden

Agentbaserad simulering av persontransporter i urbana områden

Syftet med projektet är att utveckla en ny typ av simuleringsmodell för att ge stads- och kollektivtrafikplanerare ett bättre stöd för beslut kring infrastrukturinvesteringar eller användning av olika typer av styrmedel.

Projektledare: 
Paul Davidsson
Parter: 
VTI, Malmö högskola, Lunds universitet
Finansiär: 
K2
Budget: 
2 250 000 kr
Period: 
2015 till 2017