Article highlighted

Att integrera jämställdhet i länstransportplanering

Slutredovisningen av forskningsprojektet Implementering av metod för jämställdhetskonsekvensbedömning är den senaste forskningsrapporten att ges ut i K2:s rapportserie.

Syftet med forskningsprojektet har varit att vidareutveckla en metod och bidra till kunskap för jämställdhetskonsekvensbedömning (JKB). Ett viktigt resultat av projektet är en handbok kallad "Nya perspektiv på transportplanering - en handbok om jämställdhetskonsekvensebedömning av transportplaner" som kommer att ges ut senare i vår. Projektledare är Lena Levin, K2/VTI.

Att integrera jämställdhet i länstransportplanering (K2 Research 2016:1)