Article highlighted

Förseningar i tågtrafiken

Resenärer som valt att resa med tåg under sommarens ledighet är hårt prövade av både inställda och försenade avgångar. Aktuell forskning visar att det finns konkreta, relativt enkla åtgärder, som kan förbättra tågtrafikens punktlighet.

X2000-tåg i Värmland


Alltför många av de som rest med tåg i Sverige under sommaren har drabbats av att inställda eller försenade resor. Andelen tåg som ställts in eller försenast under det första halvåret i år är fler än på tio år, berättar Carl-William Palmqvist som är forskare vid K2 och Lunds universitet.

− För att förbättra järnvägstrafikens punktlighet måste kvalitetsarbetet systematiseras och fokusera både på teknik, underhåll, tidtabeller och på bättre informationen till resenärerna. Det finns flera konkreta, relativt enkla åtgärder, som till exempel att informera resenärerna så att de vet var på perrongen de ska vänta för att enklast nå sin plats på tåget, säger Carl-William Palmqvist.

De flesta förseningarna i tågtrafiken orsakas av små störningar, upp till någon minut. Flera sådana störningar ger dock över en längre resa en påtaglig försening.

− I tidtabellerna underskattas nu systematiskt hur lång tid som krävs vid varje uppehåll, när resenärer ska gå av och på tåget, säger Carl-William.

Bristande underhållsarbete
Många av sommarens inställda eller försenade tåg påverkades av banarbeten, både planerat underhåll och akuta insatser.

− Underhållet av järnvägstrafikens infrastruktur, både räls och vagnar, har varit otillräckligt under många år. Järnvägstrafiken påverkas därför nu både av omfattande underhållsarbete och av stopp i trafiken orsakade av slitage och bristande prestanda, menar Carl-William Palmqvist.

− De servicefönster som finns för planerat underhållsarbete utnyttjas dåligt, istället utförs underhållsarbetet på tider avsatta för trafik. Omfattande akutinsatser försvårar naturligtvis planeringen, men nu tycks de leverantörer som utför underhållsarbetet sakna tillräckliga incitament för att utföra arbetet på tider som inte påverkar trafiken, fortsätter Carl-William.

Ta tillvara järnvägens kapacitet
Järnvägstrafikens punktlighet är den enskilt viktigaste faktorn som påverkar hur nöjda resenärer är med sin resa. Punktligheten påverkar också i vilken utsträckning det är möjligt att ta tillvara järnvägens fulla kapacitet.

− Systematiska förseningar bidrar till att järnvägstrafiken nu måste planeras med färre avgångar än vad som vore möjligt med bättre punktlighet, avslutar Carl-William Palmqvist.

På K2:s digitala Kunskapslunch Förbättrad punktlighet i järnvägstrafiken, onsdagens den 14 september kl 12.15, vidareutvecklar Carl-William Palmqvist vad som orsakar omfattande förseningar i järnvägstrafiken och hur tidtabeller, perronger och informationen till resenärer kan förbättras för att öka järnvägstrafikens punktlighet.

Kontakt:
Carl-William Palmqvist, forskare hos K2 och Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet
e-post
telefon: 070-4385737