Article highlighted

Omstart för kollektivtrafiken

En ny antologi från K2 behandlar vad som krävs för en omstart av kollektivtrafiken, efter coronapandemin.

Omslag antologi


Vi befinner oss i en situation olik det mesta vi upplevt tidigare. Det gäller i allra högsta grad vårt resande. Kollektivtrafiken, som tidigare strävat efter att öka antalet resenärer, har under coronapandemin tvingats till helt andra prioriteringar. I sociala medier och på annonstavlor syns budskap som ”res inte med oss”, budskap som före pandemin var helt otänkbara.

Kollektivtrafikens aktörer har under pandemin haft fullt fokus på att hantera akuta problem. Men trots det stålbad man nu genomgår är det viktigt att också lyfta blicken mot vad som kommer efter. Kriser kan öppna möjligheter för nya idéer, perspektiv och lösningar. Med en ny antologi vill forskare vid K2 bidra till en sådan diskussion.

Vårt fokus är inte på en återgång, det vill säga att kollektivtrafiken så snabbt som möjligt ska gå tillbaka till hur det var innan pandemin, utan på omstart med idéer och lösningar för en mer hållbar framtid, säger K2:s föreståndare John Hultén.

Antologin Omstart för kollektivtrafiken – idéer för en hållbar framtid behandlar i tretton korta kapitel alltifrån frågor om trängsel i kollektivtrafiken, till finansiering, avgifter, nya tekniska lösningar och vad som krävs för en mer inkluderande och jämlik kollektivtrafik.

Här kan du ta del av antologin