Article highlighted

Roligt, miljövänligt eller funktionellt – därför vill resenärer prova nya, gröna färdmedel

En aktuell avhandling vid Lunds universitet och K2 ger svar på vad som motiverar människor att använda nya färdmedel som marknadsförs som miljövänliga.

Phil Flores


Det finns ett stort intresse för hur innovationer kan minska transportsektorns miljöpåverkan, inte minst inom kollektivtrafiken.

Phil Flores disputerar vid Lunds universitet med en avhandling som undersökt vad som motiverar människor att använda nya färdmedel som marknadsförs som miljövänliga. Avhandlingen fokuserar på två framväxande transportinnovationer – delade elsparkcyklar- och elcyklar.

Phils forskning visar att resenärer väljer färdmedel av en rad olika anledningar som inte alltid stämmer överens med leverantörernas avsikt. Det kan handla om funktionalitet och miljöpåverkan, men även om motiv kopplade till social status och underhållning.

–Även om gröna innovationer utvecklas för att minska miljöpåverkan så är det inte alltid därför de används. För en lyckad reglering och integrering av nya färdmedel i transportsystemet bör man reflektera över hur de faktiskt kommer användas innan man introducerar dem, menar Phil Flores.

Delade elsparkcyklar ersätter resor med kollektivtrafik och gång

Delade elsparkcyklar- och elcyklar har framställts som miljövänliga alternativ med potential att komplettera kollektivtrafiken och ersätta bilanvändningen. Men Phils forskning visar att resor med dessa fordon i stället ersätter resor med kollektivtrafik och gång.

–För många människor används delade elsparkcyklar- och elcyklar inte främst för att det är praktiskt, eller för att det anses miljövänligt, utan för att det bidrar till positiva känslor. Det är roligt, helt enkelt, berättar Phil Flores.

–Resultatet visar att resenärerna främst använder delade elsparkcyklar- och elcyklar för hela resan, inte för att ta sig till närmaste hållplats eller station. När användarna tillfrågades om vilket färdmedel de skulle använda om de inte reste med dessa fordon, så svarade de flesta att de hade promenerat eller rest med kollektivtrafik, säger Phil.

Hur innovativ du är spelar roll

Phils forskning tyder på att de som gärna tar till sig innovationer och vill prova på nya saker är mer benägna att testa nya färdmedel. Men studien visar också att man kan vara innovativ inom olika kategorier som påverkar hur öppen man är för att ändra sina resvanor.

–Man kan ha ett intresse för miljön utan att vara särskilt intresserad av just transporter.  Då kanske man vill testa innovationer inom kollektivtrafiken för att det anses vara en miljövänlig produkt. Någon annan kanske vill testa nya färdmedel, inte för att de bryr sig om miljön, men för att det finns ett grundläggande intresse för just transporter, förklarar Phil.

–Resultaten tyder på att det finns en mångfald av potentiella målgrupper som marknadsföringen av gröna transportinnovationer kan anpassas för, säger Phil Flores.

Att tänka på för att få fler att använda gröna transportinnovationer

  • Ta hänsyn till att det finns olika motiv till användningen av nya färdmedel. Ta reda på resenärens uppfattning om hur funktionellt och miljövänligt ett färdmedel är, hur användandet anses påverka social status samt hur upplevelsen under resan kan göras mer behaglig.
     
  • Framhäv de roliga och njutbara aspekterna av att dela en resa med andra vid marknadsföring av delade mobilitetstjänster. Ge återkoppling om miljöpåverkan under resans gång.
     
  • Rikta marknadsföringen av delade mobilitetstjänster mot personer som är intresserade av innovationer inom kategorierna transport och/eller miljövänliga produkter.
     
  • Fortsätt att introducera nya funktioner löpande och framhäv dem i marknadsföringen av gröna transportinnovationer.

I oktober 2023 disputerade Phil vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet med avhandlingen Not all green innovations are created equal: Consumer innovativeness and motivations in the adoption of shared micromobility.