Article highlighted

Sommarerbjudanden kan locka fritidsresenärer till kollektivtrafiken

När vi är lediga och ska besöka familjen, stranden eller handla väljer många resenärer bilen. Men de som är vana att resa kollektivt i vardagen väljer i större utsträckning tåg eller buss också på fritiden.


Emma Strömblad, forskare vid Lunds universitet, studerar resenärers fritidsresor och hur andelen fritidsresor med hållbara transportmedel, som kollektivtrafik och cykel, kan öka.

– Resenärers fritidsresor är mer bilburna än andra resor och en tredjedel av sträckan resenärer reser med bil är fritidsresor, berättar Emma.

För att kartlägga varför resenärer i olika situationer väljer ett visst transportmedel har Emma analyserat resvaneundersökningar och intervjuat resenärer om deras fritidsresor.

– De resenärer som väljer att resa kollektivt på fritiden är ofta vana att resa kollektivt till arbete eller studier och de tycks resa lika långt och lika ofta på sin fritid som mer bilorienterade resenärer, säger Emma.

Emmas forskning visar att resenärer oftare reser tillsammans med andra på fritiden, än när de till exempel pendlar till arbete. Då kan bilen framstå som ett förhållandevis prisvärt alternativ.

– Ett skäl till att avstå från kollektiva färdmedel på fritiden tycks vara att resenärer upplever att det är dyrt att till exempel resa en hel familj med buss eller tåg, menar Emma.

Emmas intervjustudier visar också att resenärer undviker att resa kollektivt när de behöver ta med sig bagage eller andra skrymmande föremål.

– Flera resenärer jag intervjuat uttrycker att de inte vill vara till besvär, eller ta upp alltför mycket plats på tåg eller buss. Om det fanns mer utrymme för bagage skulle sannolikt fler välja ett kollektivt färdmedel för sina fritidsresor, menar Emma.

Förhållandevis många kollektiva fritidsresor har underhållning eller en kulturaktivitet som mål, då finns det ofta bra kollektiva lösningar och det kan vara utmanande att parkera bilen.

– Om fler ska välja att resa kollektivt på sin fritid är det viktigt att det finns ett attraktivt utbud, också under kvällar och helger när resenärer ska gå på konsert eller teater, säger Emma.

Inför sommarens ledighet erbjuds olika former av rabatter och sommarbiljetter i kollektivtrafiken. -

– Det är särskilt angeläget att locka unga resenärer med sommarlovserbjudande eller familjerabatter. De erfarenheter vi gör tidigt påverkar resvanorna resten av livet, avslutar Emma Strömblad.

Läs mer om Emma Strömblads forskning