Åse Jevinger
Åse Jevinger
Forskare
ase.jevinger@mau.se

Presentation

Åse Jevinger är docent i datavetenskap vid Malmö universitet. Hennes forskning handlar om digitalisering inom gods- och persontransporter, med särskilt fokus på systemarkitekturer, informationsflöde och informationsbehov i Internet of Things-baserade system. Åse har varit en aktiv forskare vid K2 sedan 2015, och har bland annat varit projektledare för K2-projektet "Mot integrerad och anpassningsbar kollektivtrafik", med inriktning mot efterfrågestyrd kollektivtrafik. Utöver sitt forskningsarbete är Åse även vicedekan vid Fakulteten för Teknik och Samhälle vid Malmö universitet.