Att återuppfinna kollektivtrafik i en framtid av Smart mobilitet: Roller, strategier och samverkan

Att återuppfinna kollektivtrafik i en framtid av Smart mobilitet: Roller, strategier och samverkan

Smart mobilitet är ett samlingsbegrepp för olika innovationer inom transportområdet. Det handlar bland annat om automatisering, plattformsteknik och ett nytt fokus på kombinerade och delade mobilitetstjänster. Smart mobilitet ses som viktigt i utvecklingen av hållbara städer och samhällen. Det finns dock en risk för icke önskvärda effekter – t ex ökad individuell biltransport och försämrad stadsmiljö. Om Smart mobilitet ska bidra till hållbara städer och samhällen behöver andelen kollektivtrafik och delade mobilitetstjänster öka.  

I detta projekt riktas fokus mot regionala kollektivtrafikmyndigheter, som har en viktig roll i detta sammanhang:

  • Hur kan kollektivtrafikmyndigheterna positionera sig strategiskt i ett nytt och föränderligt landskap med nya tekniska koncept, nya tjänster och nya typer av aktörer?
  • Vilken ansvarsfördelning och vilken samverkan krävs för att Smart mobilitet ska bidra till hållbar samhällsutveckling? 

Projektet utförs som en jämförande fallstudie av nordiska länder och storstadsregioner. Den internationella ansatsen är viktig för att uppnå ett brett kunskapsutbyte. Intervjuer, dokumentanalys och workshops med nyckelaktörer utgör centrala delar i arbetet. Projektet kommer bl a att utmynna i en färdplan med möjliga åtgärder för att utveckla kollektivtrafikmyndigheternas roll i en era av Smart mobilitet. Denna kunskap är viktig både för kollektivtrafikmyndigheterna och andra aktörer som är med och utvecklar ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Presentationer kopplade till projektet:

Claus Hedegaard Sørensen: PDF icon Å gjenoppfinne kollektivtrafikk i en tid med Smart mobilitet. Præsentation på TØIs kollektivtorum, Oslo 5. februar 2018

Kelsey Oldbury m.fl.: PDF iconPTAs governing strategies for MaaS in six Nordic cities Præsentation på Transportforum, Linköping, 9. januar 2019

Kelsey Oldburys og Jacob Witzells præsentation på ITRL/KTH seminar, Stockholm, 26. marts 2019, se præsentationen virtuelt.

Claus Hedegaard Sørensen m.fl.: PDF iconReinventing Public Transport in a future of Smart Mobilty: PTA roles as regards MaaS.Præsentation på NVF konference, Helsinki, 3. april 2019

Karolina Isaksson: PDF iconSamverkan för ”smart mobilitet” - hur formas framtidens resande? Præsentation på Vadstena forum för samhällsbyggande, Vadstena, 16.-17 maj 2019

Karolina Isaksson m.fl.: PDF iconPublic transport authorities’ strategies to develop and govern MaaS across six Nordic city regions. Poster præsentation på UITP Global Public Transport Summit, Stockholm, 9.-12. juni 2019

Karolina Isaksson m.fl.: PDF iconProblems and promises of new mobility concepts: The implementation of MaaS across three Nordic city regions Præsentation på NGM, Trondheim, 16.-17. juni 2019

Claus Hedegaard Sørensen och Karolina Isaksson PDF iconKollektivtrafikmyndigheter och smart mobilitet K2 Kunskapslunch 20 november 2020

Informationsblad kopplade till projektet:

Så kan smart mobilitet bidra till ett mer hållbart transportsystem
 

Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI, Skånetrafiken
Finansiär: 
K2
Budget: 
3 100 000 kr
Period: 
2018 till 2019

Publikationer kopplade till projektet

The case for ‘public’ transport in the age of automated mobility

Iain Docherty, John Stone, Carey Curtis, Claus Hedegaard Sørensen, Alexander Paulsson, Crystal Legacy & Greg Marsden. Cities, September 2022.

Självkörande bussar: om arbete, teknologi och en oviss framtid

Alexander Paulsson, Arbetsmarknad och arbetsliv, vol 27, nr 1 2021

Challenges for Government as Facilitator and Umpire of Innovation in Urban Transport: The View from Australia

John Stone, David Ashmore, Crystal Legacy and Carey Curtis, chapter in anthology Shaping smart mobility futures: governance and policy instruments in times of sustainability transitions, Emerald Publishing Limited, August 2020

Kollektivtrafikmyndigheter och smart mobilitet - nordiska erfarenheter och perspektiv på MaaS och autonoma bussar

Claus Hedegaard Sørensen, Karolina Isaksson, Kelsey Oldbury, Alexander Paulsson, Göran Smith och Mårten Rignell, K2 Outreach 2020:1

Problembilder som formar framtidens mobilitet - exemplet "mobilitet som tjänst" i kollektivtrafikplanering

K. Isaksson, K. Oldbury, C. Sørensen, A. Paulsson, M. Rignell och G. Smith i Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande – Näringslivets, det offentligas och civilsamhällets roll, J. Syssner, Red., Boxholm, Linnefors Förlag

Public transport regimes and mobility as a service: Governance approaches in Amsterdam, Birmingham, and Helsinki

Fabio Hirschhorn, Alexander Paulsson, Claus H. Sørensen and Wijnand Veeneman, Transportation Research part A, December 2019