Att översätta innovation till praktisk handling – organisering och anpassning i utvecklingen av MaaS

Att översätta innovation till praktisk handling – organisering och anpassning i utvecklingen av MaaS

Inom persontransportsektorn har offentliga och privata aktörer anammat idén om kombinerad och integrerad mobilitet eller MaaS. Trots försök att implementera MaaS, ofta via ’piloter’ och appar, har förhoppningarna inte infriats. Det betyder inte att MaaS misslyckats eller att involverade aktörer stått oförändrade. Tvärtom, piloter gör någonting med det system de ingår i, både i termer av tjänster som erbjuds, och i termer av organisatorisk innovationskapacitet. Detta projekt utforskar hur innovationsarbete översätts till praktisk handling, bortom appar och specifika tjänster. I motsats till tidigare MaaS-forskning, undersöks hur Maas översätts i praktiken, de bredare förändringsprocesser det inleder, men också det organisatoriska och institutionella sammanhang dessa processer ingår i. En viktig, men ofta bortglömd del är inkluderingen av användarna, något som får särskilt fokus här. Två frågor vägleder studien: Hur översätts och anpassas MaaS lokalt? Hur inkluderas användarnas preferenser i dessa processer? Studien utgår från innovationsprocesser i Skåne och Västra Götaland men dessa analyseras i relation till utvecklingen av ett bredare ’ekosystem’ kring Maas. Vi kartlägger och intervjuar nyckelaktörer, viktiga händelser och dokument för att förstå de lokala initiativen och deras sammanhang. Vi analyserar också fyra internationella MaaS-fall, kopplade till offentlig sektor och fokus på användarinkludering.

Projektledare: 
Mats Fred
Forskningsinriktning: 
Parter: 
Lunds universitet, Chalmers tekniska högskola, K2
Finansiär: 
K2
Budget: 
2 256 936 kr
Period: 
2023 till 2024