Att realisera ny mobilitet – en analys av samverkansprocesser som formar framtidens kollektivtrafik i städer

Att realisera ny mobilitet – en analys av samverkansprocesser som formar framtidens kollektivtrafik i städer

Framtidens mobilitet skapas här och nu, och utvecklingen sker delvis på andra arenor än de planeringssammanhang som traditionellt har format regional och lokal trafik- och infrastruktur. I detta projekt riktas fokus mot nya typer av samverkansprocesser som har en central roll i realiseringen av framtidens mobilitet. Konkret handlar det om olika typer av innovationsprojekt för så kallad ”smart mobilitet”, där privata aktörer inom kollektivtrafik (befintliga och nytillkomna), fordonsutveckling och IT arbetar tillsammans med offentliga organisationer för att utveckla nya mobilitetstjänster i urbana miljöer.

Forskningen syftar till att fördjupa insikterna om den planering som görs inom sådana samverkansprocesser, och utforska hur det som sker i dessa sammananhang påverkar inriktningen för framtidens kollektivtrafik – med fokus på nya koncept för kombinerad mobilitet. Särskilt fokus riktas mot frågor om i) roller, ansvar och mandat; ii) möjligheter att integrera nya mobilitetstjänster med ”ordinarie” planerings- och beslutsprocesser; iii) hur utvecklingen av ”smart” mobilitet kan bidra till långsiktiga hållbarhetsmål.

Forskningen genomförs som en kvalitativ fallstudie av Barkarbystaden i Järfälla, som är ett unikt fall såtillvida att initiativ för ny s.k. ”smart” mobilitet ingår som en del av större satsningar på infrastruktur och stadsutveckling. Forskningen utförs i nära samarbete med de aktörer som driver de centrala samverkansprocesserna på plats i Barkarbystaden.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI, Malmö universitet
Finansiär: 
K2, VTI, Järfälla kommun, Trafikförvaltningen Region Stockholm, Nobina
Budget: 
3 948 700 kr
Period: 
2020 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

Experimentation for sustainable transport? Risks, strengths, and governance implications

Kelsey Oldbury, Karolina Isaksson & Greg Marsden (Eds.), 2022.

Public transport meets smart mobility: Roles and relationships shaping driverless shuttles and MaaS

Kelsey Oldbury, KTH Publication, January 2021