Att samverka eller inte – gränser för samverkan i kollektivtrafiken

Att samverka eller inte – gränser för samverkan i kollektivtrafiken

Samverkan mellan många olika offentliga och privata aktörer ses ofta som ett viktigt verktyg som används av myndigheter för att hantera många samhällsproblem. Detta gäller även för kollektivtrafiken. I praktiken, såväl som i forskningen är tilltron till samverkan och förslag på hur man kan förbättra samverkan för att nå framgång vanligt. I det här projektet utgick vi istället från en kritisk hållning och undersökte gränserna för samverkan inom kollektivtrafiken. Genom att tillämpa litteratur om samverkan etablerades en typologi, som därefter utvecklades genom en workshop med svenska representanter för intressenter kopplade till kollektivtrafiken. Inför workshopen förberedde deltagarna var och en exempel på samverkan som presenterades och diskuterades. Den övergripande slutsatsen är att intressenter inom kollektivtrafiken alltid noggrant och kritiskt bör överväga fördelar och nackdelar med samverkan innan de initierar eller engagerar sig i samverkansinitiativ. Det är också viktigt intressenterna har kunskap om möjliga negativa konsekvenser som kan uppstå som en följd av samverkan.  

Parter: 
K2, VTI, Lunds universitet, Västtrafik, Skånetrafiken, Trafikförvaltningen, Trafikverket, Norrköping kommun
Finansiär: 
K2
Budget: 
351 350 kr
Period: 
2022 till 2023