Att samverka eller inte – gränser för samverkan i kollektivtrafiken

Att samverka eller inte – gränser för samverkan i kollektivtrafiken

Detta projekt utgår från ett kritisk perspektiv på samverkan genom att söka efter gränser för samverkan och utforska var och när det inte är lämpligt att samverka inom kollektivtrafik. 

Syftet med projektet är att 1) förstå hur diskursen om samverkan präglar kollektivtrafikens aktörer och processer; 2) kartlägga och undersöka möjliga negativa konsekvenser av samverkan, samt 3) utveckla rekommendationer till hur kollektivtrafikens aktörer kan göra avvägningar mellan för- och nackdelar av samverkan.

Parter: 
K2, VTI, Lunds universitet, Västtrafik, Skånetrafiken, Trafikförvaltningen, Trafikverket, Norrköping kommun
Finansiär: 
K2
Budget: 
351 350 kr
Period: 
2022 till 2023