Beaktande av miljöaspekter vid upphandling av busstrafik

Beaktande av miljöaspekter vid upphandling av busstrafik

Vi har undersökt 10-års upphandlingsunderlag för att kartlägga miljökrav av olika slag. Genom en omfattande analys fann vi olika kategorier där vi vidare kunde analysera graden av flexibilitet. Resultaten visar bl a att det är tydligare krav på ett visst bränsle i storstadsregionerna. Vidare visar analysen att de allra flesta kollektivtrafikmyndigheter hänvisar till de gemensamma miljödokumenten i sina upphandlingar. Från workshopen uttrycktes önskningar om mer samarbete mellan små myndigheter vid upphandlingar samt allmänt mer frihet för operatörerna.

Projektledare: 
Helene Lidestam
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI
Finansiär: 
K2
Budget: 
337 900 kr
Period: 
2018 till 2019

Publikationer kopplade till projektet

The role of environmental requirements in Swedish public procurement of bus transports

Malin Aldenius, Panagiota Tsaxiri, Helene Lidestam, International Journal of Sustainable Transportation, February 2021