Beaktande av miljöaspekter vid upphandling av busstrafik

Beaktande av miljöaspekter vid upphandling av busstrafik

Vi har undersökt 10-års upphandlingsunderlag för att kartlägga miljökrav av olika slag. Genom en omfattande analys fann vi olika kategorier där vi vidare kunde analysera graden av flexibilitet. Resultaten visar bl a att det är tydligare krav på ett visst bränsle i storstadsregionerna. Vidare visar analysen att de allra flesta kollektivtrafikmyndigheter hänvisar till de gemensamma miljödokumenten i sina upphandlingar. Från workshopen uttrycktes önskningar om mer samarbete mellan små myndigheter vid upphandlingar samt allmänt mer frihet för operatörerna.

Projektledare: 
Helene Lidestam
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI
Finansiär: 
K2
Budget: 
337 900 kr
Period: 
2018 till 2019