Bilfria urbana distrikt

Bilfria urbana distrikt

Syftet med projektet är att utveckla ny kunskap om bilfria distrikt för att ge förslag på förändringar i planeringsprocessen mot ett hållbart och jämställt transportsystem. Projektet ska utmynna i förslag på principer för nödvändiga förändringar i planeringsprocessen och utvecklandet av en tvärvetenskaplig metod för att identifiera lämpliga distrikt och processen mot deras framgångsrika utveckling.

Projektledare: 
Parter: 
Lunds universitet, Malmö stad, Göteborgs stad
Finansiär: 
Vinnova
Budget: 
3 483 000 kr
Period: 
2017 till 2020

Publikationer kopplade till projektet

Implementering av bilfria distrikt

Till Koglin, Nina Vogel, Sonja Perander, Anders Larsson och Elizabeth Marcheschi, K2 Working paper 2019:8, september 2019