BRT - en studie med utvärdering av fyra svenska demoprojekt

BRT - en studie med utvärdering av fyra svenska demoprojekt

Syfte med projektet är att ta fram ny kunskap om BRT, anpassat för svenska förhållanden, genom att utvärdera fyra BRT-projekt i svenska städer: Karlstad, Malmö, Borås och Stockholm. BRT (Bus Rapid Transit) syftar på centrala busstråk med hög kapacitet och framkomlighet, utformade för att passera viktiga målpunkter i staden. I jämförelse med vanlig busstrafik i städer kan BRT-lösningar utvecklas på flera sätt. Genom projektet kommer bättre beslutsunderlag för planering och utformning av BRT kunna erbjudas.

Projektledare: 
Maria Börjesson
Parter: 
CTS, K2, SAMOT, Scania
Finansiär: 
Vinnova
Budget: 
4 999 828 kr
Period: 
2014 till 2019

Publikationer kopplade till projektet

Large increases in bus use in Sweden: lessons learned

Maria Börjesson, Margareta Friman, Masoud Fadaei. Handbook of Public Transport Research 2021.

Do buses hinder cyclists or is it the other way around? Optimal bus fares, bus stops and cycling tolls

Maria Börjesson, Chau Man Fung, Stef Proost, Zifei Yana. Transportation Research Part A: Policy and Practice 2018.

Public transport: One mode or several?

Juan Manuel Lorenzo Varela, Maria Börjesson, Andrew Daly. Transportation Research Part A: Policy and Practice 2018.

Optimal prices and frequencies for buses in Stockholm

Maria Börjesson, Chau Man Fung, Stef Proost. Economics of Transportation 2017.