BRT - en studie med utvärdering av fyra svenska demoprojekt

BRT - en studie med utvärdering av fyra svenska demoprojekt

Syfte med projektet är att ta fram ny kunskap om BRT, anpassat för svenska förhållanden, genom att utvärdera fyra BRT-projekt i svenska städer: Karlstad, Malmö, Borås och Stockholm. BRT (Bus Rapid Transit) syftar på centrala busstråk med hög kapacitet och framkomlighet, utformade för att passera viktiga målpunkter i staden. I jämförelse med vanlig busstrafik i städer kan BRT-lösningar utvecklas på flera sätt. Genom projektet kommer bättre beslutsunderlag för planering och utformning av BRT kunna erbjudas.

Projektledare: 
Maria Börjesson
Parter: 
CTS, K2, SAMOT, Scania
Finansiär: 
Vinnova
Budget: 
4 999 828 kr
Period: 
2014 till 2019