Brus: Mindre störningar i tågtrafiken

Brus: Mindre störningar i tågtrafiken

Syftet med projektet är att beskriva och kvantifiera de mindre störningarna i persontågstrafiken för att ta fram ny och utökad kunskap om de störningar som orsakar förseningar för tågen.

Projektledare: 
Parter: 
Lunds universitet
Finansiär: 
Trafikverket, K2, NTNU, Skånetrafiken
Budget: 
3 950 000 kr
Period: 
2016 till 2018

Publikationer kopplade till projektet

Delays and Timetabling for Passenger Trains

Carl-William Palmqvist, doktorsavhandling november 2019