Buss 2030

Buss 2030

K2 tog fram en omvärldsanalys och en visualiserad framtidsbild på uppdrag av Sveriges Bussföretag att använda som utgångspunkt för förbundets framtidsbild. Forskningsprojektet är en del av projektet Bussbranschen 2030 som drivs av Sveriges Bussföretag.

Projektledare: 
Parter: 
Sveriges Bussföretag
Finansiär: 
Sveriges Bussföretag
Budget: 
300 000 kr
Period: 
2016 till 2017

Publikationer kopplade till projektet

Vilken framtid har bussen?

John Hultén, Anders Wretstrand, Fredrik Pettersson, Malin Aldenius, Anna Anund. K2 Working Papers 2018:1. Lund 2018.