Carl-William Palmkvist
Carl-William Palmqvist
Projektledare och Post doc
carl-william.palmqvist@tft.lth.se

Presentation

Carl-Williams forskning handlar om tågtrafik, med särskilt fokus på punktlighet och förseningar, och vad vi kan göra för att fler tåg ska gå i tid. På K2 är han projektledare för ett doktorandprojekt med fokus på att förstå och reducera uppehållsförseningar, och ett projekt om punktlighetsindikatorer för pendeltågstrafik. Carl-William är även inblandad i ett K2-projekt om regionalekonomiska effekter av tillgänglighet med järnväg, och ett om tillgänglighet ur ett rättviseperspektiv.