Claus Hedegaard-Sorensen
Claus Hedegaard Sørensen
Projektledare
claus.h.sorensen@vti.se
Telefon: 
+46 70 943 01 11

Presentation

Claus är en senior forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och K2. En huvudinriktning i Claus forskning är omvandlingen av transportsektorn för att passa in i ett hållbart samhälle. En annan huvudinriktning är transportstyrning, det vill säga institutioner, processer, politiska instrument och politisk legitimitet inom transportområdet.