COSTART: projektledare för svensk del av detta EU-projekt

COSTART: projektledare för svensk del av detta EU-projekt

​Projektet syftar till att påskynda en hållbar utveckling med ökat inslag av elbussar i stadstrafik genom att bland annat identifiera optimala laddstrategier, beskriva hinder och möjligheter, givet en viss organisationsstruktur samt utveckla guidelines för implementering i lokal kontext – hur man går från pilot till full-fasdrift.  

Läs mer här. 

 

Projektledare: 
Anders Wretstrand, K2 och Lunds universitet
Parter: 
Lunds universitet
Finansiär: 
Ingår i Electric Mobility Europe, för svensk del ansvarar Energimyndigheten
Budget: 
17 000 000 kr
Period: 
2018 till 2020