CYNKA: Kombinerad mobilitet mellan Cykel och Kollektivtrafik för regional Arbetspendling

CYNKA: Kombinerad mobilitet mellan Cykel och Kollektivtrafik för regional Arbetspendling

Pågående regionförstoring är önskvärd ur ett samhällsperspektiv men medför ökade transporter. Hur transporteffektiva färdmedel kan utvecklas och kombineras för att ackommodera regionförstoring utgör angelägna forskningsfrågor. Syftet med detta projekt är att undersöka hur cykel och kollektivtrafik kan kombineras på sätt som har potential att minska bilanvändningen med fokus på regional arbetspendling. Projektets övergripande mål är att bidra till att snabba på utvecklingen av kombinerad mobilitet med hög transporteffektivitet för regional arbetspendling. Projektet har en tillämpad karaktär och avser resultera i planeringsverktyg och konkreta upplägg för mobilitetslösningar och affärsmodeller. I projektet formuleras guidelines, riktade till målgrupper, för kombinerad mobilitet mellan cykel och kollektivtrafik för regional arbetspendling.

Projektledare: 
Forskningsinriktning: 
Parter: 
VTI, Lunds universitet, K2
Finansiär: 
Trafikverket
Budget: 
1 355 000 kr
Period: 
2020 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

Kombinerad mobilitet mellan cykel och kollektivtrafik

Robin Nuruzzaman, Celina Negro, Theresa Schneider, Till Koglin och Jens Alm, K2 Working paper 2021:15