Data och statistik i kollektivtrafiken

Data och statistik i kollektivtrafiken

Projektet är en förstudie som syftar till att belysa möjligheter till en mer systematisk datainsamling. Det finns idag aggregerad statistik och ekonomiska data om lokal och regional kollektivtrafik. Den statistik som produceras är dock av varierande kvalitet och samlas in med varierande metoder. Det finns liten systematisk kunskap om representativiteten och täckningen för de beräkningar som görs. Det finns också anledning att överväga standardisering i sätten att mäta och med vilken teknik som mätningar görs.

Projektledare: 
Anders Wretstrand, K2 och Lunds universitet
Parter: 
Lunds universitet
Finansiär: 
K2
Budget: 
150 000 kr
Period: 
2015

Publikationer kopplade till projektet

Data och statistik i kollektivtrafiken

Mats Améen, Pontus Gunnäs, Stina Hörtin. K2 Working Papers 2016:2.