Digital ledsagning for synskadade i kollektivtrafiken

Digital ledsagning for synskadade i kollektivtrafiken

Syftet med föreliggande studie var att fånga synnedsattas behov och önskningar kring stöd för att tillgängliggöra resande med framtidens autonoma bussar. Fokus har varit på digitala lösningar och där två systerprojekt har använts som ingång. Studien omfattar en benchmarking, litteraturgenomgång, fokusgrupp med synnedsatta, medåkande observationer och en enklare uppgiftsanalys. Resultaten presenteras i termer av användarfall från vilka framtida system kan utgå i arbetet med utvecklingen av digitala stödsystem. Användarfallen omfattar resans olika moment: att ta sig till hållplatsen, att veta var på hållplatsen bussen kommer att stanna, att gå ombord, att hitta var det finns ledig plats/förvaring, att orientera sig under färd, att veta när man ska gå av och att veta var man hamnat när man klivit av. Det kan konstateras att de behov som resenärer har i kollektivtrafiken idag och i framtiden sannolikt är de samma för alla, det som skiljer är hur behoven tillgodoses. Slutsatsen från arbetet är en lista med tänkbara lösningar som kan förbättra tillgängligheten för synnedsatta vid resa med autonoma bussar. På listan står: verktyg med förbättrade kartappar med möjligheter att lägga in ljud fyrar som orienteringshjälp, smarta glasögon med förbättrade AI funktioner som identifierar och varnar för hinder, system som ger hjälp och information om hinder i närmiljön, system som gör att en resande kan kommunicera via en app med föraren eller i en framtid med det autonoma fordonet, detta för att säkerställa tryggheten ombord på ett obemannat fordon.

Projektledare: 
Parter: 
VTI
Finansiär: 
K2
Budget: 
300 000 kr
Period: 
2020

Publikationer kopplade till projektet

Synnedsattas resor med buss - framtiden med autonoma bussar

Anna Anund, Magnus Berglund och Per Bröms, K2 Working paper 2021:6