Digital tillgänglighet - så påverkas vårt resande

Peter Arnfalk och Lena Winslott Hiselius, februari 2022

Tiden är knapp att nå uppsatta klimatmål. För att nå dit krävs kraftfulla åtgärder och styrning. Det står även klart att vi inte når ett hållbart transportsystem med bara några få åtgärder – det krävs att en mängd olika åtgärder och styrmedel kombineras och införs. Utöver ökad energieffektivisering, byte av drivmedel och ökade transportkostnader krävs även åtgärder och styrmedel för ett mer transporteffektivt samhälle. En viktig sådan åtgärd är att nyttja digital tillgänglighet för att minska människors resbehov.

Rapportkategori: 
Övrigt
Forskningsinriktning: