Digitalt resestöd i kollektivtrafiken för resenärer med varierande behov

Digitalt resestöd i kollektivtrafiken för resenärer med varierande behov

Personer med funktionsnedsättning har överlag ett större behov av information och service under resan, för att på så vis kompensera upp för den osäkerhet och otrygghet som kollektivtrafiken kan innebära. I en översikt på EU-nivå av digitala reseplanerare i olika medlemsländer konstateras dock att få reseplanerare tar hänsyn till behoven hos personer med funktionsnedsättning. På samma sätt konstateras brister i reseplanerare ur en nationell kontext. Projektet utgår ifrån visionen om ett transportsystem för alla - ett system med flexibilitet och individanpassning. Projektförslaget handlar om en vidareutveckling av resestöd i kollektivtrafiken och sker i samproduktion med funktionshinderrörelsen och kollektivtrafikens aktörer. Projektförslaget är framarbetat under en rad workshops som har bedrivits inom ramen för EU-konsortiet TRIPS (TRansport Innovation for disabled People needs Satisfaction). I projektet kommer förutsättningarna för att vidareutveckla resestöd i kollektivtrafiken med hänsyn till resenärers varierande behov undersökas. Att potentialen finns till mer individanpassat resestöd, har visats i tidigare forskning. Avsikten är att i föreliggande projekt identifiera vilka tillgängliga data som finns och som kan kopplas samman med befintliga system, för att utveckla digitalt resestöd för resenärer med varierande behov. Relationsbyggande och mobilisering av aktörer och nyckelpersoner kommer också att utgöra en viktig del av projektet. Genom bättre förutsättningar för planering av resan för resenärer med varierande behov, kan man förenkla för människor att göra klimatsmarta och hälsosamma val och dessutom arbeta för en högre jämlikhet i levnadsvillkor och för full delaktighet i samhället.

Projektledare: 
Parter: 
Lund universitet, Malmö universitet
Finansiär: 
Vinnova
Budget: 
437 449 kr
Period: 
2021 till 2022

Publikationer kopplade till projektet

Digitalt resestöd i kollektivtrafiken för resenärer med varierande behov

Vanessa Stjernborg och Gustav Lopez Svensson, K2 Working paper 2022:2