Effekter av gratisresande för äldre och färdtjänstberättigade personer

Effekter av gratisresande för äldre och färdtjänstberättigade personer

Projektet studerar effekterna av och synen på att låta äldre personer och personer som är legitimerade till färdtjänst åka gratis i ordinarie kollektivtrafik.

Projektledare: 
Tania Dukic Willstrand, K2 och VTI och Helena Svensson, K2 och Lunds universitet
Parter: 
VTI, Lunds universitet
Finansiär: 
K2
Budget: 
350 000 kr
Period: 
2017 till 2018

Publikationer kopplade till projektet

Utvärdering av fria resor i kollektivtrafiken för äldre medborgare

Tania Dukic Willstrand, Per Henriksson, Lena Levin, Helena Svensson. K2 Research 2018:3. Lund 2018.