Effektiva bytespunkter

Effektiva bytespunkter

Syftet med projektet är att skapa en simuleringsmodell som beskriver sambanden mellan fordons och resenärers rörelser inom stora bytespunkter. Modellen blir ett viktigt beslutsstödsverktyg vid design av stora bytespunkter. Den kommer exempelvis kunna användas för att studera olika utformningsalternativ för hållplatser och olika strategier för att styra trafiken till och från olika spår och hållplatslägen.

Projektledare: 
Andreas Tapani
Parter: 
VTI
Finansiär: 
K2
Budget: 
2 700 000 kr
Period: 
2015 till 2018

Publikationer kopplade till projektet

A Simulation Model for Assessment and Evaluation of Bus Terminal Design

Therese Lindberg, Anders Peterson, Andreas Tapani. CASPT, 2018.

A Simulation Model of Local Public Transport Access at a Railway Station

Therese Lindberg, Anders Peterson, Andreas Tapani. 2017.