Effektivare bussterminaler med kapacitetsanalys och simulering

Effektivare bussterminaler med kapacitetsanalys och simulering

Det här projektet har analyserat användningen av simulering som hjälpmedel för att lösa aktuella kapacitetsproblem på befintliga bussterminaler. Den strategiskt viktiga bussterminalen vid Slussen i Stockholm har använts som case i projektet. Slussenterminalen står inför betydande kapacitetsproblem med risk för förseningar som följd. Genom tillämpningen av simuleringsmodellen belyses sambanden mellan terminalutformning, styrning och kapacitet.

Projektledare: 
Andreas Tapani, VTI
Parter: 
VTI
Finansiär: 
K2
Budget: 
350 000 kr
Period: 
2018

Publikationer kopplade till projektet

Discrete Event Simulation of Bus Terminals: A Modular Approach with a High Spatial Resolution

Therese Lindberg, Journal of Advanced Transportation, January 2021

Discrete event simulation of bus terminals

Therese Lindberg, Licentiate Thesis, Linköping May 2019