Effektutvärdering av Regional superbuss

Effektutvärdering av Regional superbuss

Effekterna av till exempel komfort- och framkomlighetshöjande åtgärder såväl som mer attraktiva bytespunkter ska studeras med avseende på kostnader, restid, pålitlighet, bekvämlighet och image. Det handlar också om att se vilka övergripande effekter enskilda åtgärder och paket av åtgärder får. 

Projektledare: 
Anders Wretstrand, K2 och Lunds universitet
Parter: 
Lunds universitet
Finansiär: 
Trafikverket
Budget: 
3 026 988 kr
Period: 
2016 till 2020

Publikationer kopplade till projektet

Regional public transport — The balancing act of service planning

Joel Hansson, doctoral thesis, Lund University, 2022

Effects of rural bus stops on travel time and reliability

Joel Hansson, Fredrik Pettersson-Löfstedt, Helena Svensson and Anders Wretstrand, Public transport 2021

Planning for Bus Priority

Claus H.Sørensen, Fredrik Pettersson, Joel Hansson, International Encyclopedia of Transportation, 2021, Pages 254-260

Replacing regional bus services with rail: Changes in rural public transport patronage in and around villages

Joel Hansson, Fredrik Pettersson-Löfstedt, Helena Svensson and Anders Wretstrand, Transport Policy February 2021

Preferences in regional public transport: a literature review

Joel Hansson, Fredrik Pettersson, Helena Svensson and Anders Wretstrand, European Transport Research Review, July 2019

Defining regional public transport

Joel Hansson, Fredrik Pettersson, Helena Svensson, Anders Wretstrand. K2 Working Papers 2018:7. Lund 2018.