Effektutvärdering av Regional superbuss

Effektutvärdering av Regional superbuss

Effekterna av till exempel komfort- och framkomlighetshöjande åtgärder såväl som mer attraktiva bytespunkter ska studeras med avseende på kostnader, restid, pålitlighet, bekvämlighet och image. Det handlar också om att se vilka övergripande effekter enskilda åtgärder och paket av åtgärder får. 

Projektledare: 
Anders Wretstrand, K2 och Lunds universitet
Parter: 
Lunds universitet
Finansiär: 
Trafikverket
Budget: 
3 026 988 kr
Period: 
2016 till 2020

Publikationer kopplade till projektet

Defining regional public transport

Joel Hansson, Fredrik Pettersson, Helena Svensson, Anders Wretstrand. K2 Working Papers 2018:7. Lund 2018.