Emma Strömblad
Doktorand
emma.stromblad@tft.lth.se

Presentation

Emmas forskning handlar om resbeteende kopplat till fritidsresor. Fritidsresande står för en stor andel av den totala körsträckan med bil i Sverige idag, och bidrar därmed stort till transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Trots detta vet vi inte så mycket om hur vi kan ändra beteenden när det gäller just fritidsresor. Emmas forskning handlar om att skapa en bättre förståelse för fritidsresandets karaktär, samt vad som motiverar människor när det gäller val av destinationer, färdmedel etc. för fritidsresor. Det bakomliggande syftet är att skapa underlag för att kunna identifiera lämpliga åtgärder särskilt riktade mot att uppnå mer hållbart fritidsresande.