Bus stops and bus shelters in the production of public space and mobility

Bus stops and bus shelters in the production of public space and mobility

Syftet med projektet är att studera busshållplatser som trafiknoder och som sociala platser i staden, med Malmö stad som fall.

Project manager: 
Parties: 
Malmö universitet
Financier: 
K2
Budget: 
450 000 kr
Period: 
2020 to 2021